Rozwijamy naszą sieć sprzedaży,  by jeszcze lepiej zaspakajać  potrzeby naszych klientów.

Rozwijamy naszą sieć sprzedaży, by jeszcze lepiej zaspakajać potrzeby naszych klientów.

Majac na uwadze jakość, która jest dla nas kluczowa na każdym etapie realizacji zamówienia podjeliśmy decyzję o rozwoju naszej sieci sprzedaży w krajach nadbałtyckich. Litewska firma UAB Biotecha została naszym przedstawicielem na Litwie, Łotwie i w Estonii oferując klientom najwyższą jakość stempli, matryc oraz części zamiennych. Więcej informacji: www.biotecha.lt